องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


นโยบาย นำ้ไหล ไฟสว่าง ทางดี ปี2565


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยนายสุบรรณ์   เมิกข่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ไ้ด้มีนโยบาย นำ้ไหล ไฟสว่าง ทางดี โดยได้สั่งการให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และทำการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ประชาชนภายในตำบลดอนดั่ง 

2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18