องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


นโยบาย นำ้ไหล ไฟสว่าง ทางดี


นายกองค์การบริหารส่วนตำลบลดอนดั่ง โดย นายสุบรรณ์  เมิกข่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้มีนโยบาย น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี  โดยได้จัดให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง และทำการแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้าน หนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสะดวกสบายต่อไป
2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22