องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง โดยนายสุบรรณ์  เมิกข่วง ได้มีนโยบายให้คณะผู้บริหารและข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ร่วมกันทำกิจกรรมกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18