องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ประชาสัมพันธ์ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง 
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22
2022-03-18
2022-03-18