องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2553


อบต.ดอนดั่ง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนดั่ง จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2553 เพื่อให้ความรู้ในการดูแล รักษาสุขภาพเหงือกและฟัน และอนามัยในช่องปากแก่เด็ก นักเรียน ผู้ปกครองในเขตตำบลดอนดั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22