องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2553


อบต.ดอนดั่ง จัดทำโครงการร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2553 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนตำบลดอนดั่ง ร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และเครื่องปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่างๆภายในตำบลดอนดั่ง จำนวน 7 วัด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22