องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2553


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนดั่ง ร่วมกับ อบต.ดอนดั่งจัดทำโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปี 2553 โดยมีกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะ ให้กำลังใจ และใหความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังแก่ผู้ดูแล
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22