องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมวิทยุสื่อสาร


ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 อบต.ดอนดั่งได้จัดฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารจะได้จัดฝึกอบรม อปพร. สอบต. คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร
เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08