องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมวิทยุสื่อสาร


ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 อบต.ดอนดั่งได้จัดฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสารจะได้จัดฝึกอบรม อปพร. สอบต. คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสารและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร
เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22