องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน


อบต.ดอนดั่ง ได้จัดงานพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่ผู้ยากไร้และยากจน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ ครอบรอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08