องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน


อบต.ดอนดั่ง ได้จัดงานพิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่ผู้ยากไร้และยากจน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ ครอบรอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22