องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


พีธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


อบต.ดอนดั่งได้จัดกิจกรรมพีธีปล่อยพันธ์สัตว์นำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ ครอบรอบ ๘๔ พรรษา โดยอบต.ดอนดั่ง ได้รับเกียรติจากท่าน สมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี ปล่อยพันธ์ปลา ณ แหล่งน้ำหนองตะกร้า บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๖ ในวัน ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22