องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


6 ก.พ.2567 เวลา 9.00 น. นายสุบรรณ์ เมิกข่วง นายกอบต.ดอนดั่ง คณะผู้บริหารอบต. ผอ,รพสต.ดอนดั่ง และcm cg ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารสุขฯ LTC ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ


2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08