องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


ดร.สุบรรณ์ เมิกข่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญ 10 ประเด็นของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 5 ป้าย สถานที่ติดตั้ง 1.ห


2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08