องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


อบต.ดอนดั่ง ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดีระดับท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครูสอนดีระดับท้องถิ่น ตำบลดอนดั่งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ครูสอนดีระท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง นางเทียมจันทร์ อัสสาภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้นำชุม ผูปกครอง นักเรียน และประชาชนตำบลดอนดั่งร่วมแสดงควมยินดีอย่างคับคั่ง
2023-06-26
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22