องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


อบต.ดอนดั่ง ยกย่อง เชิดชู ครูสอนดีระดับท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครูสอนดีระดับท้องถิ่น ตำบลดอนดั่งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู ครูสอนดีระท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง นางเทียมจันทร์ อัสสาภัย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้นำชุม ผูปกครอง นักเรียน และประชาชนตำบลดอนดั่งร่วมแสดงควมยินดีอย่างคับคั่ง
2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08