องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพองค์การปกครองท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพองค์การปกครองท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2553
2024-05-31
2024-02-20
2024-02-06
2024-02-02
2024-01-26
2024-01-12
2023-12-28
2023-12-14
2023-12-12
2023-12-08