องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น: www.dondang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพองค์การปกครองท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพองค์การปกครองท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2553
2023-05-22
2023-03-23
2023-01-27
2023-01-20
2023-01-13
2022-11-16
2022-10-26
2022-10-21
2022-06-22
2022-03-22