องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายไปบ้านชาด ตำบลคึมชาด บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]
72 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยลำดวน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 ม.ค. 2561 ]
73 ราคากลางโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยเสียว บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 [ 17 ม.ค. 2561 ]
74 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบหมู่บ้านไปเลิงเฒ่าต๊ะ บ้านกระหนวน หมู่ท่ี่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]
75 ราคากลางปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมุ่ 7 บ้านโนนสะอาด [ 9 ธ.ค. 2560 ]
76 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านโนนทัน หมู่ 7 บ้่านโนนสะอาดตำบลดอนดู่ [ 8 ธ.ค. 2560 ]
77 ราคากลางปรับปรุงถนนดินลูกรังไปโคกอัควงศ์ บ้านหนองค่าย หมุ่ที่ 5 [ 5 ธ.ค. 2560 ]
78 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านหนองแวงน้อย หมุ่ 8-บ้านโนนสะอาด [ 5 ธ.ค. 2560 ]
79 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]
80 ราคากลางซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองทุ่ม หมุ่ 3 [ 24 พ.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15