องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 18 พ.ย. 2564 ]
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 17 พ.ย. 2564 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564) [ 17 พ.ย. 2564 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 16 พ.ย. 2564 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และแบบพิมพ์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง [ 3 พ.ย. 2564 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14