องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


ประชาสัมพันธ์ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง