ดร.สุบรรณ์ เมิกข่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้มอบหมายให้ งานป้องกันแล...
  6 ก.พ.2567 เวลา 9.00 น. นายสุบรรณ์ เมิกข่วง นายกอบต.ดอนดั่ง คณะผู้บริหารอบต. ผอ...
  การลงพื้นที่สำรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง
  ดร.สุบรรณ์ เมิกข่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ผู้นำชุม...
  วันที่ 12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งนำโดย...
  ดร.สุบรรณ์ เมิกข่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง พร้อมด้วย รองนายก อบต.ดอน...