วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูหนองกอบง บ้านโนนทัน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อย บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยน้อยตอนบน บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองวัดป่า หมู่ที่ 4 และบ้านหนองค่าย หมู่ที่ 5 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฎิบัติงาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียม ขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 5.82 เมตร พร้อมประตู 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฏิบัติงาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียมขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 2.71 เมตร พร้อมประตู 1ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งผนังกั้นห้องปฏิบัติงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แบบติดตั้งผนังกั้นห้องกระจกโครงร่างอลูมิเนียมขนาดสูง 2.10 เมตร กว้าง 3.11 เมตร พร้อมประตู 1ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ อบต.ดอนดั่ง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กท 1662 ขอนแก่น รหัส 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง