วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม วัดระยะทาง 9,999.99 เมตร สามารถวัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน ผห 569 ขอนแก่น รหัส 001-63-0003 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ดับเพลิง) ยี่ห้อ IZUSU หมายเลขทะเบียน ผห 569 ขอนแก่น รหัส 001-63-0003 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง