องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ควบคุมภายใน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตำบล ของ กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรม  
ผลิตภัณฑ์ ผ้าห่มไหมพรม

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีทอผ้าห่มไหมพรม
บ้านหินแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
ติดต่อ : นางถนอม เพ็งมุ้ย
โทร : 01-3695988 (อบต.ดอนดั่ง)
*** ข้อมูลจาก ไทยตำบลดอทคอม