องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dondang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมงานวันเด็กพ.ศ.๒๕๕๗


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่งได้จัดซื้อขนมและของรางวัล   ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนดั่ง จำนวน ๕  โรงเรียน